ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 3350878

Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π599_02-08-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ MIA (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: ΕΛΗΚ-ΑΣΕΠ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας για το ΑΣΕΠ» που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα
Διεύθυνση:Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Έναρξη:02-08-2021
Λήξη:17-08-2021
 Π599_02-08-2021_6ΔΨΥ46941Δ-ΟΣΤ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π596_29-07-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 JUNIOR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: SUP_COFUND Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: JUNIOR ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Sup_CoFUND το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και ευρωπαϊκούς πόρους το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την Τεχνική Υποστήριξη των κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και των χρηστών που υποστηρίζουν την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Έναρξη:29-07-2021
Λήξη:13-08-2021
 Π596_29-07-2021_ΨΛ2246941Δ-ΓΞΖ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π586_28-07-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020 & Extension to 3_2022
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΣΥΜΒΑΣEΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ETWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020 και χρονική επέκταση έως 31.3.2022» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. πρωτ.: 85554/Η1/17.7.2021 (ΑΔΑ: 6Ε2Σ46ΜΤΛΗ-Ο9Λ) Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning, για το διάστημα έως 31.3.2022 και καλεί αποκλειστικά: τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘ της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning: 1. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Εκπ/κός, ΠΕ 86 Πληροφορικής, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως συντονιστής, 2. Μιχαήλ Τσότρας, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας, ως αναπληρωτής συντονιστής της εν λόγω ομάδας, 3. Μαρία Βασιλοπούλου, Εκπ/κός ΠΕ 06, 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, 4. Επαμεινώνδας Αγγέλου, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., 5. Κώστας Ηλιάδης, Εκπ/κός ΠΕ 86, υπηρετεί στο 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων με απόσπαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΚΜ, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, 6. Θεοφανώ Τσακανίκα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε., 7. Ιωάννης Αλτάνης, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., 8. Μαρία Γαζέα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., 9. Ηλιάνα Αναστοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Κοινωνικής Συμμετοχής Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας. 10. Εμμανουήλ Σαρλάμης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., 11. Αντιγόνη Λεμονή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε.. 12. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ., Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών 13. Βασιλική Χαραλαμποπούλου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ, 14. Παρασκευή Μπελόγια, Εκπ/κός ΠΕ 06, Δ/νση Εκπ/σης Λάρισας Α/βθμια, 15. Μαρία Τσιάντου, Εκπ/κός ΠΕ 05, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.. να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες της παραγράφου Κ1.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:28-07-2021
Λήξη:12-08-2021
 Π586_28-07-2021_6ΝΖ946941Δ-ΟΓΚ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π566_26-07-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: TARGET
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: TARGET
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΈΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: TARGET
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: ● ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) ● ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) ● ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020»» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα: • Σχεδιασμός της οργάνωση της διαχείρισης του έργου, συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, καταγραφή και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών χρήσης του κτιρίου, και των στοιχείων του κτιρίου, ανάλυση περιβαλλοντικών συνθηκών και καταγραφή ενεργειακής συμπεριφοράς χρηστών, περιγραφή ενεργειακού προφίλ χρηστών κτιρίου. • Συμμετοχή στην εκπόνηση της έκθεσης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργειας • Καθορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων, των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας και των τεχνικών προδιαγραφών των συστατικών του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (ΣΕΔΚ), καταγραφή των υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΕΔΚ και της μεθοδολογίας ενσωμάτωσης όλων των προηγμένων συστατικών συστήματος στις υπάρχουσες υποδομές, • Σχεδιασμός διαφορετικών σεναρίων δοκιμών και χρήσης του ΣΕΔΚ, Υλοποίηση των σεναρίων, καταγραφή των αποτελεσμάτων. Χρήση αναλυτικών μεθόδων αποτίμησης της απόδοσης. • Σχεδιασμό μεθοδολογίας τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη ευφυούς προσαρμογής στις περιβαλλοντικές τοπικές απαιτήσεις • Υποστήριξη ομάδας έργου στην καταγραφή των χαρακτηριστικών του κτιρίου και των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών, συμμετοχή στον καθορισμό των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Εργαλείου και στην εκπόνηση της μελέτης συμπερασμάτων για τα έξυπνα κτήρια που θα υιοθετήσει η προτεινόμενη «Ελληνο-Αλβανική Πρωτοβουλία Μετάβασης στην Έξυπνη Ενέργεια»
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:26-07-2021
Λήξη:10-08-2021
 Π566_26-07-2021_Ψ68046941Δ-Ρ4Φ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π557_22-07-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ DDL (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: MacSeNet_extension
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ DDL Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Deep Dictionary Learning for fMRI Data Analysis που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρου του ΙΤΥΕ το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: Ανάπτυξη μεθόδων εκμάθησης λεξικών αρχιτεκτονικών βάθους βασισμένων σε μη παραμετρικές Bayesian τεχνικές για fMRI ανάλυση δεδομένων.
Διεύθυνση:ΕΜ2 (πρ.8) - Επεξεργασία Σήματος και Επικοινωνίες
Έναρξη:22-07-2021
Λήξη:06-08-2021
 Π557_22-07-2021_ΩΤ5Β46941Δ-2ΙΔ.pdf