ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 3350878

Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π879_29-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΜΔΤ_ΠΣΔ_MYSCHOOL_ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΜΔΤ_ΠΣΔ_MYSCHOOL_ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΜΔΤ_ΠΣΔ_MYSCHOOL_ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MYSCHOOL ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MYSCHOOL ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣH ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – ΘΕΣΗ Κ1 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – ΘΕΣΗ Κ2 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – ΘΕΣΗ Κ3 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» της Πράξης: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E4451) (κωδικός ΟΠΣ 5168211) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Κυβερνοασφάλειας
Έναρξη:29-11-2023
Λήξη:09-12-2023
 Π879_29-11-2023_ΨΣΓ746941Δ-ΩΡ3.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π878_29-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: VOC-AI
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / SCHOOL VOCATIONAL GUIDANCE USING MACHINE LEARNING» ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4: «Παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης» της Πράξης: «SUB.2 Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης / (School Vocational Guidance Using Machine Learning)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΤΑ047) (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180856) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Κυβερνοασφάλειας
Έναρξη:29-11-2023
Λήξη:09-12-2023
 Π878_29-11-2023_995446941Δ-ΧΝΔ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π867_27-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MHXANIKOS H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» ΩΣ ΕΞΗΣ: - ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ EΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) - ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δημιουργία Κεντρικής υποδομής υποστήριξης, Παρακολούθηση έργου και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5200665. το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Διεύθυνση
Έναρξη:27-11-2023
Λήξη:07-12-2023
 Π867_27-11-2023_908146941Δ-ΔΚΒ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π865_27-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1) )
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΜΔΤ_ΠΣΔ_MYSCHOOL_ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» της Πράξης: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός του οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου / Επέκταση των λειτουργιών του συστήματος myschool και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E4451) (κωδικός ΟΠΣ 5168211) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων, ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, κλπ.).
Διεύθυνση:Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Κυβερνοασφάλειας
Έναρξη:27-11-2023
Λήξη:07-12-2023
 Π865_27-11-2023_ΨΓΖΒ46941Δ-Ζ50.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π864_27-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1) )
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Hellenic eTwinning 2024-2026
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB/GRAPHICS DESIGNER) ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1) )
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Hellenic eTwinning 2024-2026
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (4))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Hellenic eTwinning 2024-2026
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ/ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB/GRAPHICS DESIGNER) ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ TOY ΕΡΓΟΥ Ε-TWINNING (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) το πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης eTwinning 2024-2026» (ETWIN-24-NSO-GREECE) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EuP 2021-2027/ERASMUS+ KA2 - COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS/ETWINNING-NSO - Agreement Number: (2023) 7886125/20.11.2023) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει : • έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την προώθηση, οργάνωση, συντονισμό και υποστήριξη των διαφόρων δράσεων του έργου • έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την γραφιστική επιμέλεια (έντυπη/ψηφιακή) της οπτικής επικοινωνίας του έργου, καθώς και την έρευνα και σχεδιασμό του θεματικού του έργου • έως τέσσερεις (4) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποστήριξη χρηστών των διαφόρων δράσεων του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Υποδομών και Δικτύων
Έναρξη:27-11-2023
Λήξη:07-12-2023
 Π864_27-11-2023_6ΖΖΗ46941Δ-Κ2Υ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π863_27-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: PAFSE
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: PAFSE
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: PAFSE
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “PARTNERSHIPS FOR SCIENCE EDUCATION - PAFSE” («ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ») ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: “Partnerships for Science Education - PAFSE” («Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες») που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020 Framework Programme - Grant Agreement ID: 101006468) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης
Έναρξη:27-11-2023
Λήξη:07-12-2023
 Π863_27-11-2023_6ΓΡΩ46941Δ-5ΝΝ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π861_24-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ReInforcements
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Ενίσχυση των πόρων για την οικονομοτεχνική υποστήριξη των ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού την επόμενη προγραμματική περίοδο» που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έως ΜΙΑ (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για συνεργάτη οικονομοτεχνικής διαχείρισης έργων και υποστήριξης των συστημάτων οικονομοτεχνικής διαχείρισης έργων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Έναρξη:24-11-2023
Λήξη:04-12-2023
 Π861_24-11-2023_65Ε846941Δ-3ΤΟ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π860_24-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: VOC-AI
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4: «Παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης» της Πράξης: «SUB.2 Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης / (School Vocational Guidance Using Machine Learning)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ ΤΑ047) (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180856) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως 1 (μία) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών και Κυβερνοασφάλειας
Έναρξη:24-11-2023
Λήξη:04-12-2023
 Π860_24-11-2023_6ΝΞΘ46941Δ-Ν73.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π859_24-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις» ΩΣ ΕΞΗΣ: - ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ MHXANIKO H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Δημιουργία Κεντρικής υποδομής υποστήριξης, Παρακολούθηση έργου και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κωδ. Έργου ΟΠΣ (MIS) 5200665. το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Διεύθυνση
Έναρξη:24-11-2023
Λήξη:04-12-2023
 Π859_24-11-2023_6ΚΛ546941Δ-7ΞΙ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π849_21-11-2023)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: PAFSE
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “PARTNERSHIPS FOR SCIENCE EDUCATION - PAFSE” («ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ») ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1)Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: “Partnerships for Science Education - PAFSE” («Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες») που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020 Framework Programme - Grant Agreement ID: 101006468) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
Διεύθυνση:Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης
Έναρξη:21-11-2023
Λήξη:01-12-2023
 Π849_21-11-2023_6Υ0Ψ46941Δ-80Π.pdf