ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 3350878

Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π444_22-06-2021)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ) )
Έδρα: Αθήνα
Έργο: ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗ ΕξΑΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλήθος Συνεργατών (έως) 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ) Κ1 1 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ113» της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5070524
Διεύθυνση:Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Έναρξη:22-06-2021
Λήξη:07-07-2021
 Π444_22-06-2021_Ω1ΡΡ46941Δ-ΠΩΓ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π406_10-06-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1.ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ.1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Ψηφιακές Μακέτες Βιβλίων ΕΠΑΛ Α’
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ.1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κατασκευή Ψηφιακών Μακετών Σχολικών Βιβλίων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Επικαιροποίηση Περιεχομένου Μακετών και Δημιουργία Ψηφιακών Ηχητικών Βιβλίων για Μαθητές με Προβλήματα Όρασης που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό και κατασκευή ψηφιακών ηχητικών σχολικών βιβλίων φυσικών επιστημών για μαθητές με προβλήματα όρασης.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:10-06-2021
Λήξη:25-06-2021
 Π406_10-06-2021_ΨΧ2946941Δ-Ο4Ι.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π400_09-06-2021)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 - SOFTWARE / WEB DEVELOPER - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (Δ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: ΤΣ2021-2022_ΥΠ09_ΥΠ11
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλήθος Συνεργατών (έως) 1 SOFTWARE / WEB DEVELOPER Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ) Κ1 1 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2021-2022» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 547 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΙΘ (ενάριθμος 2020ΣΕ54700000) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως • μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο software / web development και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Έναρξη:09-06-2021
Λήξη:24-06-2021
 Π400_09-06-2021_9ΖΥΔ46941Δ-5ΘΧ.pdf