ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 3350878

Έχουν αναρτηθεί νέα πρακτικά αξιολόγησης. Δείτε τα εδώ
Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1053_05-12-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΥΟ (2))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: CyberSec4Europe
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Cyber Security Network of Competence Centres for Europe» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 –GA No 830929 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: • ΠΕ5: Πιλοτικές Εφαρμογές: Πιλοτικές Εφαρμογές για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας της ταυτότητας των χρηστών που θα συλλέγουν και διαχειρίζονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα διαπιστευτήριά τους από τους παρόχους υπηρεσιών
Διεύθυνση:Αυτοτελής Μονάδα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
Έναρξη:05-12-2019
Λήξη:19-12-2019
 Π1053_05-12-2019_54646941Δ-Ψ42.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1031_29-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ/ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Α) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ– (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Β) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ /ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ– (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Γ) ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ – (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ Π.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ– (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ – (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS», με Κωδ. Index Number PGI00029, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, στo πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe.
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:29-11-2019
Λήξη:13-12-2019
 Π1031_29-11-2019_ΩΗΛΚ46941Δ-Σ5Χ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1030_29-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: • ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (κωδ. 1270): Τεχνική Υποστήριξη της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» με κωδ. ΟΠΣ 5030756, ενταγμένη στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (κωδ 1270) που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑΕ 034 – Ενίσχυση Κλάδου Ανεργίας - 2019ΣΕ03400000). το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: 1. Τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων, υλοποίηση νέων υποσυστημάτων και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της πρόσκλησης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» (ΑΝΑΔ35) (θέση Κ1)
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:29-11-2019
Λήξη:13-12-2019
 Π1030_29-11-2019_6ΓΜΠ46941Δ-ΡΞΣ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1029_29-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (κωδ. 1270): Τεχνική Υποστήριξη της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» με κωδ. ΟΠΣ 5030756, ενταγμένη στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (κωδ 1270) που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑΕ 034 – Ενίσχυση Κλάδου Ανεργίας - 2019ΣΕ03400000). το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την Υποστήριξη χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος Voucher και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:29-11-2019
Λήξη:13-12-2019
 Π1029_29-11-2019_6ΝΟΖ46941Δ-Ε2Ρ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1028_29-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «WeSAR Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ: Α) ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «WeSAR Σύστημα Αναζήτησης και Διάσωσης βασισμένο σε Φορητές Συσκευές» (ΟΠΣ 5031800, 2018ΣΕ14510001) που χρηματοδοτείται από τη δράση «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ» / ΕΣΠΑ 2014-2020 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και επίδειξη συστήματος αναζήτησης και διάσωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:29-11-2019
Λήξη:13-12-2019
 Π1028_29-11-2019_Ω4Ι046941Δ-Ψ9Ω.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1019_28-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K6– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ7: ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K7 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ35-ΠΔΕ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K5) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K6) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K7) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (κωδ. 1270): Τεχνική Υποστήριξη της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» με κωδ. ΟΠΣ 5030756, ενταγμένη στο Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (κωδ 1270) που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑΕ 034 – Ενίσχυση Κλάδου Ανεργίας - 2019ΣΕ03400000). το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: 1. Επιστημονική, διοικητική υποστήριξη και συντονισμός (θέσεις Κ2-Κ3) 2. Τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων, υλοποίηση νέων υποσυστημάτων και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της πρόσκλησης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» (ΑΝΑΔ35) (θέσεις Κ1-Κ7.)
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:28-11-2019
Λήξη:12-12-2019
 Π1019_28-11-2019_68Δ846941Δ-Χ3Υ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1018_28-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ40 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ40 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ40 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (κωδ. 1274): «Τροποποίηση του ΠΣ VOUCHER στο πλαίσιο υποστήριξης της πρόσκλησης ΑΝΑΔ40» της Πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037524 (κωδ 1274) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5037524, 2019ΣΕ33410006). το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: 1. Επιστημονική, διοικητική υποστήριξη και συντονισμός του έργου (Θέση Κ1) 2. Τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της πρόσκλησης ΑΝΑΔ40 (Θέση Κ2-Κ3.)
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:28-11-2019
Λήξη:12-12-2019
 Π1018_28-11-2019_ΨΣ9Φ46941Δ-Ο1Η.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1017_28-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ39 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ39 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: ΑΝΑΔ39 - ΕΣΠΑ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου (κωδ. 1272): «Τροποποίηση του ΠΣ VOUCHER στο πλαίσιο υποστήριξης της πρόσκλησης ΑΝΑΔ39» της Πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037525 (κωδ 1272) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5037525, 2019ΣΕ33410007). το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: 1. Επιστημονική, διοικητική υποστήριξη και συντονισμός του έργου (Θέση Κ1) 2. Τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της πρόσκλησης ΑΝΑΔ39 (Θέση Κ2-Κ3.)
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:28-11-2019
Λήξη:12-12-2019
 Π1017_28-11-2019_ΨΩΚ946941Δ-ΑΤ8.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1011_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1.ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/DEVELOPER (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ MIA (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN & CRYPTOGEN
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: -ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/DEVELOPER Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN και CRYPTOGEN» που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: • Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πειραματικών ελέγχων του λογισμικού και του υλικού
Διεύθυνση:Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1011_27-11-2019_ΩΤΔΧ46941Δ-ΠΚΞ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1010_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ.1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1)
Έδρα: Αθήνα
Έργο: Ψηφιακές Μακέτες Βιβλίων ΕΠΑΛ Α’
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ:  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: Κατασκευή Ψηφιακών Μακετών Σχολικών Βιβλίων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Α’ Φάση) που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως: - μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για συνεργάτη Φιλόλογο πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο ψηφιακού υλικού σχολικών βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1010_27-11-2019_6ΓΠΨ46941Δ-ΜΧΔ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1008_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 JUNIOR DEVELOPER ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: CyberSec4Europe
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JUNIOR DEVELOPER ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Cyber Security Network of Competence Centres for Europe» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 –GA No 830929 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: • ΠΕ5: Πιλοτικές Εφαρμογές για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας της ταυτότητας των χρηστών που θα συλλέγουν και διαχειρίζονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τα διαπιστευτήριά τους από τους παρόχους υπηρεσιών.
Διεύθυνση:Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1008_27-11-2019_6ΝΞΕ46941Δ-Υ73.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1007_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ2 ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ3 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ (1))
Έδρα: Αθήνα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ4 ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K4 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέση: Κ5 ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K5 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ(1))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: eTwinning National Support Services (NSS) 2019 - 2020
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K4) • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K5) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: 1. την ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών (κωδικός αναφοράς Κ1, Κ2) 2. την οργάνωση, διοίκηση και οικονομοτεχνική διαχείριση του έργου (κωδικός αναφοράς Κ2) 3. την τεχνική υποστήριξη του έργου (κωδικός αναφοράς Κ3-Κ4)
Διεύθυνση:Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1007_27-11-2019_ΩΛ5Β46941Δ-ΥΓΠ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1005_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Assess@Learning (A@L)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Assess@Learning (A@L» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / KA3 (Grant Agreement No: 2018-3262/002-001 Project No 606690 EPP-1-2018-2-BE-EPPKA3-PI-Policy) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο: Συμβολή στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας σειράς πέντε εθνικών εργαστηρίων διαλόγου, στήριξη του εθνικού συντονισμού για τις διάφορες πτυχές του πρωτοκόλλου και των δράσεων εφαρμογής του πειραματισμού ευρωπαϊκής πολιτικής Α@L στην Ελλάδα και συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1005_27-11-2019_7ΜΞΒ46941Δ-ΟΙΑ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π1006_27-11-2019)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ JUNIOR MHΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: TEACH-UP/ TEACHer Upskilling Policy experimentation
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JUNIOR MHXAΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «TEACH-UP/ TEACHer Upskilling Policy experimentation» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / KA3 (Grant Agreement No. 2016-2927/008-00) το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α: Παροχή τεχνικής και λειτουργικής στήριξης για την ολοκλήρωση και την τελική αξιολόγηση της εφαρμογής του πειραματισμού TEACH-UP στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενης της υλοποίησης του 3ου εθνικού εργαστηρίου και της παραγωγής τεχνικών προδιαγραφών για την διάθεση του ελληνικού ψηφιακού επιμορφωτικού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς, με τη μορφή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, μέσω κατάλληλων διαδικτυακών περιβαλλόντων
Διεύθυνση:Επιμόρφωσης και Κατάρτισης
Έναρξη:27-11-2019
Λήξη:11-12-2019
 Π1006_27-11-2019_619946941Δ-ΖΓ6.pdf