ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουτσοπούλου Σωτηρία

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 210 3350878

Κατάλογος ενεργών προσκλήσεων
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π625_09-08-2022)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ/ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (1))
Έδρα: Ασπρόπυργος
Έργο: Υποστήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων_EYΡΥΘΜΟΝ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων » ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΚΕΤΩΝ/ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Κ.1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Υποστήριξη και αναβάθμιση λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων » που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Διεύθυνση:Εκδόσεων
Έναρξη:09-08-2022
Λήξη:24-08-2022
 Π625_09-08-2022_ΨΜ0Θ46941Δ-1ΝΟ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π610_04-08-2022)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑ (01))
Έδρα: Πάτρα
Έργο: iDeliver
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΩΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ -IDELIVER» ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (01) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως-υπηρεσία (Delivering platform for delivering goods as a service)- iDeliver» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5069922. το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
Διεύθυνση:ΕΜ1 - Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
Έναρξη:04-08-2022
Λήξη:19-08-2022
 Π610_04-08-2022_ΨΓΣΚ46941Δ-ΕΝΚ.pdf
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π589_28-07-2022)
Ειδικότητες: Θέση: Κ1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Ε Η΄ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: OSIRIS (extention)
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «OPEN SOCIAL INNOVATION POLICIES DRIVEN BY COCREATIVE REGIONAL INNOVATION ECO-SYSTEMS /OSIRIS» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE ΩΣ ΕΞΗΣ: • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Ε Η΄ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1) Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation eco-systemS /OSIRIS», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, στo πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe. το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:28-07-2022
Λήξη:12-08-2022
 Π589_28-07-2022_Ψ4ΚΠ46941Δ-5ΞΨ.pdf